ยินดีต้อนรับสู่Keisei Bus

พวกเขาจะเห็นดี
สนามบินนาริตะรถไฮเวย์บัสสถานีโตเกียว

ข้อมูลรถบัสประจำทาง

เคเซรถบัสประจำทางเซเป็นส่วนใหญ่
โตเกียวเดินรถโดยตะวันออกของโตเกียวและตะวันตกของจังหวัดชิบะเหนือ